Od poptávky po předání:

Průběh typické zakázky


1) POPTÁVKA

Poptávku nám můžete zaslat vyplněním jednoduchého formuláře, emailem nebo nás kontaktujte telefonicky. Samozřejmě Vás rádi uvítáme i osobně v našem zázemí.

2) ZAMĚŘENÍ STAVBY, SEZNÁMENÍ SE S PROJEKTEM

Na základě poptávky vám zpracujeme cenovou kalkulaci. Použijeme podklady investora či projektovou dokumentaci ke stavbě. V případě rekonstrukce provedeme zaměření sami. Současně probereme možné způsoby a doporučíme varianty provedení.

3) CENOVÁ KALKULACE 

Vyhotovíme cenovou kalkulaci dle požadavků a přání investora spolu s jednoduchým technickým popisem. Kalkulaci s Vámi prostudujeme a rozebereme v rámci odborné konzultace. Vysvětlíme co jednotlivé položky znamenají, proč jsou v kalkulaci nezbytné a co obnášejí.

4) ODSOUHLASENÍ CENOVÉ KALKULACE

Po schválení finální verze s Vámi sepíšeme Smlouvu o dílo. Součástí je samozřejmě cenová kalkulace na jejímž základě budeme celý projekt realizovat, termíny zahájení a ukončení díla, práva a povinnosti obou stran.

5) SAMOTNÁ REALIZACE DÍLA

Začínáme stavbou lešení a stavebního výtahu. Přistavíme kontejner na suť. Současně navážíme materiál potřebný k realizaci nového zastřešení. Souprava s hydraulickou rukou skládá střešní krytinu a stavební řezivo, ručně se skládají klempířské prvky jako žlaby a svody, dále fólie, okna, spojovací materiál a další doplňky. Následuje vlastní realizace. Pokud je původní krytina azbestocementová šablona, přistupujeme k demontáži krytiny zvlášť šetrným způsobem a s ohledem na okolí. Pracujeme v ochranných oblecích, používáme respirátory nejvyšší kvality. Nikdy nenecháváme střechu bez zajištění. Platí pravidlo, že co se odkryje, se ještě týž den zakryje doplňkovou hydroizolační vrstvou neboli fólií. Následuje laťování případně bednění střechy. V případě potřeby omítneme nebo vyzdíme nadstřešní části komínů, opravíme atiky. Provedeme veškeré klempířské a pokrývačské práce tak, aby celé dílo bylo kompletně dokončeno.

6) PŘEDÁNÍ DOKONČENÉHO DÍLA

Kompletně hotovou střechu předáme v předem domluveném termínu investorovi, součástí je předávací protokol, záruky k použitým materiálům, protokol o odvozu a uložení nebezpečného materiálu na skládce k tomu určené, doporučení výrobců.